Another Cinderella Story
ʟᴀʏᴏᴜᴛ ʙʏ © ᴍ ᴏ ᴄ ʜ ᴀ
The layout was made specially for me.
All links open in a new tab.

 Meet me halfway :|
Hindi lahat ng taong sa palagay mo'y special ay dapat mong makarelasyon.
Minsan, tama na ung alam nyo na mahalaga kayo sa isa't isa..
Mas ayos yun kaysa magkasakitan kayo diba?

Dapat alalahanin ang makitid na pagitan ng pagiging special at ng pagmamahal..

Labels:

"Meet me halfway :|" was Posted On: Saturday, May 08, 2010 @7:21 PM | 0 lovely comments

« Older posts | Newer posts»

Copyrighted © TeaCakeHouse. All rights reserved. Thank you.
View with Google Chrome in a 1280 x 800 SR. Inspired by Kaith, Images from Cursor from Images from